Kadrovska zasedba


Direktor                                                                                    Poslovna sekretarka                     

David MERC                                                                             Ivana PŠAJD
Tel.: 02 / 799-06-26                                                                  Tel.: 02 / 799-06-25

E: david.merc@kidricevo.si                                                   E: vzdrzevanje@kidricevo.si

 

Delovodja                                                                                 Upravljalec čistilne naprave in kan. omrežja

                                                                                                  Ludvik Damjan STOPAR

                                                                                                  041 791 051

                                                                                                  E: vzdrzevanje.kidricevo@gmail.com