Kadrovska zasedba


Direktor                                                                                    Poslovna sekretarka                     

David MERC                                                                             Ivana PŠAJD
Tel.: 02 / 799-06-26                                                                  Tel.: 02 / 799-06-25

E: david.merc@kidricevo.si                                                   E: vzdrzevanje@kidricevo.si

 

Delovodja                                                                                 Upravljalec čistilne naprave in kan. omrežja

Matic FIŠER                                                                             Ludvik Damjan STOPAR

031 699 628                                                                              041 791 051

E: maticfiser@gmail.com                                                       E: ldstopar@gmail.com