O energetski izkaznici


O ENERGETSKI IZKAZNICI

V podjetju Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. smo pridobili pooblastilo Ministrstva za infrastrukturo za izdajanje energetskih izkaznic. Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice je podatek o rabi energije in predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti stavbe. Predlagani ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti stavbe niso za naročnika obveza temveč le priporočilo.

Lastniki nepremičnin in kupci oz. najemojemalci lahko razberejo iz energetske izkaznice energetsko učinkovitost svoje stavbe in jo primerjajo z vrednostmi, ki bi jih morala dosegati njihova stavba, če bi bila grajena danes. Seznanijo se z ukrepi kako izboljšati izkoristek dovedene energije in na ta način znižati stroške. Tako se kupci oz. najemojemalci lažje odločijo za nakup ali najem stavbe, saj jim energetski kazalniki nakazujejo kakšne stroške lahko pričakujejo pri uporabi stavbe.

Energetska izkaznica je obvezen dokument za vse novogradnje in za vse obstoječe stavbe, za slednje le v primeru prodaje ali oddaje stavbe v najem za več kot eno leto. Prav tako je energetska izkaznica obvezna za vse javne stavbe z celotno uporabno površino nad 250 m2:
- Stavbe javne uprave,
- Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
- Stavbe za zdravstvo,
- Stavbe za kulturo in razvedrilo

Stavbe, katere ne potrebujejo energetske izkaznice so:
- stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
- stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene in verske dejavnosti,
- industrijske stavbe in skladišča,
- nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo - enostavni in nezahtevni objekti,
- samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m²

Pri oglaševanju stavbe ob prodaji ali oddaji v najem se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela kar pomeni, da moramo preden začnemo z oglaševanjem stavbe, dati izdelati energetsko izkaznico.

Kako do energetske izkaznice? Kontaktirati je potrebno neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic. Ta vam bo poslal ali dostavil obrazec na katerega boste vpisali podatke o stavbi. Na podlagi teh podatkov se bo neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic ustrezno pripravil in nato v dogovoru z Vami opravil ogled in izmere vašega objekta. Na podlagi pridobljenih podatkov Vam bo v nekaj dneh izdelal energetsko izkaznico, katera ima veljavnost 10 let.

Kolikšni so stroški izdelave in izdaje energetske izkaznice?
Za dele stavb manjše od 50 m2                50,00 – 80,00 Eur
Stanovanja                                                    80,00 – 120,00 Eur
Za stanovanjske hiše                                100,00 – 150,00 Eur
Za poslovne stavbe                                           po ponudbi

Neodvisni strokovnjak za izdelavo energetski izkaznic je David MERC iz podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o., ki Vam bo z veseljem pomagal in Vam odgovoril na vaša vprašanja.
(vir: EZ-1, delno)