Obrazci


[prenos] 0.1 MB vloga-za-spremembo-podatkov-uporabnika

VLOGA ZA SPREMEMBO PODATKOV UPORABNIKA

[prenos] 0.1 MB vloga-za-oprostitev-placila-okoljske-dajatve

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE

[prenos] 0.1 MB soglasje-za-direktno-bremenitev-sepa-trajnik

VLOGA ZA  DIREKTNO OBREMENITEV - TRAJNIK

[prenos] 0.1 MB cenik-2019

CENIK ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE